Eğitim Teknolojisi

Meb’den Okullara Da Tek Tip Web Sitesi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okulların kurumsallaşması adına Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır. Bu şekilde son kullanıcılar sürekli aynı sayfada dolaşıyor gibi olacak ve kullanılabilirlik arttırılacaktır.

Ülkemizin en büyük kurumsal web sitesi projesi olan “Okul Web Sitesi Yönetim Paneli” 55.000 kurumu bünyesinde barındıracak devasa bir kurumsal web sitesi projesidir. Bu proje sayesinde okul web siteleri çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yayınlanabilmektedir.

Sisteme giriş yapmak için http://www.meb.k12.tr adresinden “Okul Web Siteleri Yönetim Paneli” bağlantısı kullanılabilecektir.

Resmi yazıyı ve kullanım esaslarını aşağıdan okuyabilirsiniz.

OKUL WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANIMI ESASLARI
1. Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar
tarafından kullanılması gereken bir uygulamadır.
2. Özellikle güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler nedeniyle okul web
sayfalarının bakanlık sunucularında barındırılması zorunludur.
3. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okulların kurumsallaşması adına ortak tasarım
çalışması yapılmıştır.
4. Okul Web Sitesi Yönetim Paneline kurumunuza ait olan meb.k12.tr uzantılı web
adresinizin sonuna /mebpanel yazarak erişebilirsiniz.
(Örnek: http://ornek.meb.k12.tr/mebpanel)
5. Ana sayfa üst bölümü tüm okullarda standart olacaktır. Ana sayfa ve alt sayfalarda üst
bölümün tasarımı değiştirilemez.
6. Kurum menüsü sayfanın sol bölümünde yer alan menü yapısıdır.
7. Haberler bölümünde kurum tarafından uygun görülen haberler yer alacaktır. Haber
resmi, başlığı ve özet bilgiden oluşacaktır.
8. İstatistikî bilgilerin altında öğrenci sayısı, öğretmen sayısı ve derslik sayısı yer
alacaktır.
9. Kısayollar bölümünde değiştirilemez alanların dışında kuruma ait eğitimle ilgili özel
bir web uygulaması varsa bu bölüme eklenecektir.
10. Projeler bölümü kurum tarafından değiştirilebilir bir alandır. Bu bölüme eğitimle ilgili
projeler yerleştirilecektir.
11. Duyurular bölümü ise kurumun kendisi ile ilgili duyuları koyabileceği bölümdür.
12. İdari Kadro bölümünden teşkilat şeması oluşturulacaktır. Burada yazılacak olan eposta adresine sistem üzerinden e-posta gönderileceği için geçerli bir e-posta adresi
girilmesi önemlidir.
13. Daha önceden meb.k12.tr uzantılı web adresi almamış okullar mutlak suretle
http://www.meb.k12.tr adresinden “Yönetim Paneline” girerek web sitelerini
oluşturacaklardır.
14. Daha öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı web barındırma hizmetinden faydalanarak
meb.k12.tr uzantılı web adresi olan okullar sisteme ilk girişlerinde kurumsal e-posta
adreslerini ve eski FTP şifrelerini kullanacaklardır.
15. İletişim bölümünde istenen bilgiler girildikten sonra burada bulunan harita üzerinde
kurumun bulunduğu konumun işaretlemesi gerekmektedir. 2
16. Okul Web Sitesi Yönetim Paneli ile ilgili teknik destek almak için Yönetim Panelinde
bulunan Destek bölümü kullanılmalıdır.
17. Yönetim Paneline yeni bir kullanıcı eklenmek istendiğinde, Yeni Kullanıcı Ekle
butonu kullanılır. Yönetici veya editör yetkisinde kullanıcı açılır.
18. Okulların hazırlayacakları sitelerin kapsamında; haberlerin, okuldaki çeşitli
faaliyetlere ait duyuruların, öğrencilerin özgün proje çalışmaları ile sanat
çalışmalarının, öğrenci ve velilere yönelik eğitici içeriklerin yer alması gerekmektedir.
19. WEB sitesi hazırlayan okullarda; Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, BT Rehber
Öğretmeni (yoksa Bilgisayar Öğretmeni), Türkçe Öğretmeni, Rehber Öğretmen, varsa
ilgili kulüp sorumlu öğretmeninden oluşacak bir WEB Yayın Ekibi kurulması
gerektiği, bu ekibin görevi;
 Sitede yayınlanacak bilgilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve genel ahlâk
kurallarına uygun olmasını,
 T.C. Anayasası’nın 14. maddesinde yer alan “Anayasada yer alan hak ve
hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından
yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini
sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir
yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla
kullanılamazlar…” ilkesine aykırı yayın bulunmamasını,
 Site kapsamında Türkçe’ nin düzgün kullanımını,
 Sitenin bireyselleştirilmemesini,
 İçeriğin sürekli güncellenmesini,
sağlamak olacaktır.
20. Okulların web sitesine reklam alınması yasaktır.
21. Okul WEB sitelerinin oluşturulmasında ve işletiminde yukarda belirtilen açıklamalara
uyulması gereklidir. Aksi takdirde meydana gelebilecek olumsuzluklardan “Okul
Müdürü ile Okul WEB Yayın Ekibi” sorumlu olacaktır.
22. Okul Web Sitesi Yönetim Paneli ile bakanlığa bağlı tüm kurumların web sitelerinin
aynı standartta olma süreci 15 Kasım 2012 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2012 tarihinde
sona erecektir. 01.01.2013 tarihi itibariyle FTP erişimleri sona erdirilecektir. Bu
nedenle kurumlar tarafından site yedeklerinin alınması gerekmektedir.

meb_web_ust_yazi

Etiketler
Daha Fazla Göster

Hikmet Tutaysalgır

Eğitimin ve Teknolojinin buluştuğu noktada tüm eğitimci, öğrenci ve teknoloji severlere dünyadaki gelişmeleri aktarmak ve faydalanmalarını sağlamak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız. Eğitim Teknoloğu - İntel Öğretmen Programı Öğretmen Eğiticisi - Fatih Projesi Öğretmen Eğiticisi - Google Certified Educator - Microsoft İnnovative Educator - Blog Yazarı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı