Fatih Projesi

Tüm Öğretmenlere Yeni Hizmetiçi Eğitimler

Bakanlık mahalli olarak verilen “FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu” nda değişikliğe gitti. Türkiye çapında proje kapsamındaki okullarda görev yapan tüm öğretmenleri daha önce eğitime alınıp alınmadığına bakmaksızın ivedilikle ” FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi” uzaktan eğitimine alıyor. ” FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi” uzaktan eğitimine katılan öğretmenler, ayrıca yüz yüze olan “FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu” na alınmayacak. Fakat uzaktan eğitimlere katılmayan veya katılamayan öğretmenler içeriği değiştirilen “FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu” na yüz yüze olacak şekilde alınacak. Bu kurslarda kendi arasında 25 ve 30 saat şeklinde farklı sürelerde verilecek. Yalnızca tahta kurulumu yapılan okul öğretmenlerine 25 saat, tahta, tablet ve altyapı kurulumu tamamlanan okul öğretmenlerine 30 saat olarak verilecek bu kurslar.  Tüm öğretmenlerin; il şube müdürleri (hizmetiçi ve FATİH Projesi), il BT koordinatörleri, FATİH Projesi eğitmenleri, FPBTR öğretmenlerinin yapacağı koordineli çalışmalar ve yönlendirmelerle ivedilikle uzaktan eğitimleri alması sağlanacak.

Kurs İçeriği ise şu şekilde olacak

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Mesleki Gelişim Programı

1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi – Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi Kursu
2-ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer,

 Eğitimde Fatih Projesinin amacını, kapsamını ve beklentilerini bilir,

 Etkileşimli tahta ve yazılımını kullanır,

 Tablet bilgisayarı aktive eder ve kullanır,

 Eğitimde teknoloji kullanımı kavramlarını bilir,

 Öğretim sürecinde e-materyalleri yerinde kullanır,

 EBA, EBA Ders ve İnternet üzerinde yayımlanan, ders etkinliklerinde kullanabileceği materyalleri arar, bulur ve telif haklarına uygun olarak seçer,

 Seçilen materyal üzerinde değişiklik/düzenleme yapar,

 EBA Ders üzerinden ders akışı (Seçtiklerim) oluşturur,

 Teknoloji destekli ders işlenişinde kullanmak üzere bir ders planı hazırlar,

 Plana uygun olarak teknoloji destekli ders işlenişi yapar,

 Materyalin etkililiğini ve verimliliğini değerlendirir,

 Derste kullanacağı materyallerin yer aldığı ürün dosyası hazırlar.
3-ETKİNLİĞİN SÜRESİ Kursun süresi 30 ders saatidir.
4-ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ Fatih Projesi kapsamında, proje donanımları kurulmuş ve tablet bilgisayar seti dağıtılmış okullarda görev yapan öğretmenler.
5-ETKİNLİĞİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 Bu eğitimler “FATİH Projesi” kapsamında düzenlenecektir. Proje kapsamında donanımı kurulan okulların/kurumların tüm öğretmenleri hizmetiçi eğitime alınması hedeflenmektedir.  Faaliyet Proje kapsamında donanımları kurulmuş ve tablet bilgisayar setleri dağıtılmış öğretmenlere yönelik bir programdır.  Bu faaliyet Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda mahalli/merkezi faaliyet olarak yürütülecektir.  Eğitim görevlisi olarak; Merkezi yapılan “4.01.01.02.018 Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursu”, “4.01.01.02.019 Fatih Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitici Eğitimi Kursu” nu başarıyla tamamlayanlar veya Merkezi yapılan bu eğitimlerde eğitim görevlisi olarak görev
alan öğretmenler görevlendirilecektir. Belirli sürelerde yapılan güncelleme eğitimleri sonucunda görev alabilecek eğitmen listeleri fatihprojesi.meb.gov.tr ve oyegm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.  Her sınıf için katılımcı sayısının 20 kişiyi geçmemesine özen gösterilecektir. FATİH Projesi kapsamındaki donanımın olduğu sınıflarda, öğretmen tabletleri ve internet bağlantısı olması esastır.  Faaliyetin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek amacıyla 20 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise en az 40 soruluk son test uygulanacak ve böylelikle faaliyetten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.
6-ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
Konu Dağılım Tablosu KONULAR Süre (Saat) Ön Test 1 FATİH Projesi ve Proje donanımları  Etkileşimli sınıf yönetimi eğitiminin amacı ve hedefleri  Teknoloji destekli ders işlenişi konusunun kursiyerler tarafından belirlenmesi  Fatih Projesi ve Fatih Projesi donanımları o Etkileşimli Tahta üzerindeki işletim sistemlerinin arayüzlerinin tanıtımı o Etkileşimli tahta kullanımı o Etkileşimli tahta yazılımları ve kullanımı o Tablet Bilgisayar Seti Kullanımı  Aktivasyon işlemleri  Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)  Mobil İşletim Sistemleri  Uygulama kurma, kaldırma  EBA Market üzerinden uygulama indirme, kurma 4 Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel Kavramlar  Eğitimde BT Teknolojisi kullanma  Temel Kavramlar o Materyal o E-İçerik o E-Öğrenme o Öğrenme nesnesi o Materyallerin genel özellikleri  Materyal türleri o Video ve ses o Resim, grafik ve tablo o Animasyon o Simülasyon o Eğitsel Oyun o Metin ve Çalışma yaprağı o Öğretimsel Bloglar 2 Öğretim Sürecinde materyal Kullanımı  Materyalin kullanıldığı öğretim süreçleri 3
 Klasik Yaklaşım  Yapılandırmacı Yaklaşım (5E) o Giriş-Motivasyon Aşaması o Keşfetme Aşaması o Açıklama Aşaması o Derinleştirme Aşaması o Değerlendirme Aşaması  Öğretim Sürecinde Metin kullanımı  Öğretim Sürecinde Resim kullanımı  Öğretim Sürecinde Video kullanımı  Öğretim Sürecinde Animasyon kullanımı  Öğretim Sürecinde Simülasyon kullanımı  Öğretim Sürecinde Oyunların kullanımı Materyal Arama, Bulma, Seçme ve Düzenleme  Telif hakları  Değerler Eğitimi  Materyal arama ve bulma o Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Ders tanıtımı o EBA üzerinde e-içerik arama o EBA Ders üzerinde e-içerik arama o Arama motorları üzerinden e-içerik arama seçenekleri  E-İçerik seçme ve düzenleme o E-İçerik seçiminde dikkat edilmesi gereken temel özellikler o Harici içeriklerin seçilmesi, düzenlenmesi ve EBA derse eklenmesi i. Resim düzenleme ii. Ses düzenleme iii. Video düzenleme o EBA Ders üzerinde ders akışı (Seçtiklerim) listesi oluşturma
6
Etkileşimli Sınıf Yönetimi Yazılımı  Yazılımın Etkileşimli Tahtalara kurulması ve ayarları  Yazılımın Tablet bilgisayarlara kurulması ve ayarları  Yazılım ara yüzünün ve özelliklerinin tanıtımı  Etkileşimli Sınıf Yönetimi Yazılımı ile ders işlenişi o Ders başlatma o Derse öğrenci dahil etme o Ders işlenişi uygulaması o Dersi kaydetme ve bitirme  Etkileşimli Sınıf Yönetimi Yazılımı ile ders işleniş örnekleri gösterimi
2
Teknoloji Destekli Ders İşlenişi  Materyal kullanım kılavuzu  Ders planının tamamlanması  Hazırlanan ders işleniş örneklerinin (Etkileşimli tahta, tablet bilgisayar, e-içerik ve ESY yazılımı destekli) kursiyerler tarafından uygulamalı sunumu
8
Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen Tarafından Değerlendirilmesi  Materyalin/e-İçeriğin etkililiğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi  Değerlendirme sonucuna göre ders işlenişinin yeniden düzenlenmesi
2
 Ürün dosyalarının toplanması / EBA dosyaya yüklenmesi
 Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) 2
TOPLAM 30
7. ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİK ve STRATEJİLERİ  Bu eğitim faaliyeti katılımcı öğretmenlerin kazanım bazlı teknoloji destekli bir örnek ders işlenişi hazırlamaları ve sunmalarına yöneliktir. Bu nedenle seçilen bir kazanım üzerinde çalışılarak eğitim sonunda uygulamalı ders işlenişi örneği yapılacaktır.  Sınıf içi çalışmalar; tablet bilgisayar, etkileşimli tahta, video, internet kaynakları vb. materyallerle birlikte desteklenecektir. Eğitim programının etkili olarak uygulanabilmesi için eğitici ve katılımcıların etkileşim içinde oldukları yöntemlere öncelik verilecektir.  Öğretim sürecinde ağırlıklı olarak etkinlik/uygulama temelli bir eğitim yapılacaktır.  Eğitime katılan kursiyerlere program içeriği ve ders materyalleri elektronik ortamda verilecektir.  Eğitim sonrası katılımcılar tarafından ders işleniş planı ve e-içeriklerin bulunduğu ürün dosyası toplanacaktır.
8.ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla uygulamalardan oluşan ürün dosyasını dikkate alma ve değerlendirme sınavı şeklinde değerlendirme yapılacaktır. FATİH Projesi Ürün dosyası genel değerlendirmenin %40’ını, en az 40 sorudan oluşan değerlendirme sınavı genel değerlendirmenin % 60’ını kapsayacaktır. Ürün dosyası içeriği : Etkileşimli sınıf yönetimi yazılımı ile yapılan ders işleniş örneği ekran görüntüleri, Seçilen ve kullanılan e-içerikler, EBA Ders seçtiklerim listesi ekran görüntüsü  Bu sonuçlar Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecek, başarılı olanlara kurs belgesi verilecektir  Ayrıca kursun eğitim programını, eğitim görevlilerini ve eğitim merkezini değerlendirmek amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü web adresinde yer alan anketler yoluyla kursiyerlerin görüş ve önerileri alınacaktır.

FATİH PROJESİ ETKİLEŞİMLİ SINIF YÖNETİMİ KURSU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU *Sözel ifade etme ve açıklama ölçeklerine ait puanlar eğitim sürecindeki gözlemler ve Teknoloji Destekli ders işlenişindeki gözlemlere göre verilecektir.
Konu Ölçütler Puan
1- Fatih Projesi ve Proje Donanımları
(20 Puan)
Fatih projesinin amacını ve uygulama sürecini sözel ifade etme 2 Kurs için çalışma konusunu belirleme 2
Etkileşimli Tahtayı fiziksel ve teknik olarak kullanma (Açma, kapama, parlaklık ayarı, ses ayarı, bağlantılar ve düğmeler)
4
Etkileşimli Tahta yazılımını kullanmayı gösterme (Kursta yapılan örnekleri gerçekleştirir)
4
Tablet bilgisayar setini fiziki olarak kullanma (Açma, kapama, aktive etme, hesap ekleme, uygulama kurma kaldırma) 4
Branşına ait EBA Market uygulamalarını kurma ve kullanma 4
2- Eğitimde Bilişim Teknolojisi Kullanımı ve Temel Kavramlar (6 Puan)
Eğitim ortamlarında Temel Bilişim Teknolojilerini kullanımının faydalarını söyleme 2
E-öğrenme, e-içerik, ÖYS, sanal sınıf, eşzamanlı ve farklı zamanlı iletişim kavramlarını ve aralarındaki farkları açıklama 2
Metin, resim, video, çalışma yaprağı, animasyon ve simülasyon kavramlarını arasındaki farkları açıklama 2
3- Öğretim Sürecinde Materyal Kullanımı
(6 Puan)
Yapılandırmacı yaklaşım 5 e modeli aşamalarını örneklerle ifade etme
2
Metin, Resim ve videoların ders aşamalarında nasıl kullanıldığını açıklama
2
Simülasyonların/Animasyonların ders aşamalarında nasıl kullanıldığını açıklama
2
4- E-İçerik Arama, Bulma, Seçme ve Düzenleme
(16 Puan)
EBA Portal içeriklerinden belirlenen kazanıma uygun e-içerik araması yapma
2
EBA Ders içeriklerinden belirlenen kazanıma uygun e-içerik araması yapma
2
İnternet arama motorları üzerinden belirlenen kazanıma uygun e-içerik araması yapma
2
Telif haklarına dikkat ederek kullanılacak e-içerikleri belirleme, seçme
4
Resim ve Video düzenleme
4
Seçilen E-İçeriklerle EBA Ders üzerinden ders akışı (Seçtiklerim) oluşturma
2
5- Etkileşimli Sınıf Yönetimi Yazılımı (14 Puan)
ESY Yazılımı Ders başlatma ayarlarının yapılması ve dersi başlatma 2 ESY Yazılımı üzerinden EBA içeriklerini kullanma 2
ESY Yazılımı üzerinden seçtiklerim listesini kullanma
2
ESY Yazılımı üzerinden Sınav uygulamasını kullanma
2
ESY Yazılımı üzerinden adrese yönlendirme işlemlerini yapma 2 ESY Yazılımı üzerinden dosya ve mesaj gönderme 2
ESY Yazılımı Ekran yönetimi ve uzaktan erişimi kullanma
2
6- Teknoloji Destekli Ders İşlenişi ( 34 Puan)
Amaca uygun ders planı hazırlama (Metin dosyası)
4
Ders planını açıklama.
4
EBA Ders Akış listesi veya ESY yazılımını kullanarak ders işlenişi yapma 26
7- Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen Tarafından Değerlendirilmesi ( 4 Puan) Materyalin/e-İçeriğin etkililiğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi
2
Ürün dosyalarının toplanması / EBA dosyaya yüklenmesi 2

Etiketler
Daha Fazla Göster

Hikmet Tutaysalgır

Eğitimin ve Teknolojinin buluştuğu noktada tüm eğitimci, öğrenci ve teknoloji severlere dünyadaki gelişmeleri aktarmak ve faydalanmalarını sağlamak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız. Eğitim Teknoloğu - İntel Öğretmen Programı Öğretmen Eğiticisi - Fatih Projesi Öğretmen Eğiticisi - Google Certified Educator - Microsoft İnnovative Educator - Blog Yazarı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı